Huurprijscalculator Rotterdam - Over Huurprijscalculator

Over Huurprijscalculator

Hoe berekent de Huurprijscalculator de maximale huurprijs? De Huurprijscalculator berekent de maximale huurprijs van een woning aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel. Dit is een puntensysteem. De berekening door de Huurprijscalculator is een schatting. Het is geen precies bedrag. De huurprijs van de woning hangt af van het aantal punten dat een woning krijgt. Hoe meer punten, hoe hoger de huur. Een woning krijgt punten voor de energiezuinigheid, oppervlakte, WOZ-waarde en luxe van de woning. Energiezuinigheid Hoe energiezuiniger, hoe meer punten een woning krijgt. De officiële energie-index registreert voor iedere woning in Nederland hoe energiezuinig de woning is. Voor de berekening wordt de officiële energie-index van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebruikt. Check de energie-index hier. Oppervlakte Hoe groter, hoe meer punten een woning verdient. Bij de berekening wordt gekeken naar twee soorten oppervlaktes: Vertrekken zoals kamers, keuken badkamer en doucheruimte Overige ruimtes zoals bijkeuken, berging, zolder en garage De berekening gebruikt de oppervlakte uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het Kadaster houdt de BAG bij. Check de BAG hier. WOZ-waarde Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer punten een woning krijgt. De gemeente stelt de WOZ-waarde van een woning vast. Die waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het heffen van belastingen. Voor de berekening is gebruik gemaakt van de WOZ-waarde die wordt bijgehouden door het Ministerie van Financiën. Check de WOZ-waarde hier. Luxe Hoe luxer, hoe meer punten een woning krijgt. In de berekening is uitgegaan van weinig luxe (de lage prijs) en veel luxe (de hoge prijs). U kunt voor preciezere berekening door de Huurprijscalculator zelf de luxe van de woning aanpassen. Uitzonderingen De Huurprijscalculator geldt niet (!) in de volgende situaties: De woning is een onzelfstandige woonruimte. Een verhuurde kamer is bijvoorbeeld geen zelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woonruimte is een woning die met een deur afgesloten kan worden, een kookgelegenheid heeft (met aanrecht), eigen aan- en afvoer van water en een eigen toilet. Doe in dit geval de huurprijscheck voor onzelfstandige woonruimte van de Huurcommissie. De huurprijs bevat ook meubilair en/of servicekosten. Soms kan de uitkomst van de berekening (sterk) afwijken van de echte situatie. Dit komt omdat er in de Huurprijscalculator soms van informatie wordt uitgegaan die niet zeker is. De volgende informatie staat niet in de Huurprijscalculator: De woning is een Rijksmonument De woning heeft stadsverwarming De woning heeft geen verwarming De woning is een zorgwoning De woning heeft gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen De woning heeft geen bad of douche De Huurprijscalculator houdt geen rekening met deze gevallen. U kunt wel zelf een berekening maken via de huurprijscheck van de Huurcommissie. Start hiervoor de huurprijscheck van de Huurcommissie. Huurprijscalculator voor huurders en huurprijscalculator voor verhuurders.